ul. Sarmacka 10D/12, 02-972 Warszawa (Wilanów)
+48 600 172 172

Tłumaczenia finansowe

Biuro tłumaczeń T&T ACADEMY specjalizuję się w tłumaczeniach finansowych w wielu językach europejskich i pozaeuropejskich. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze tłumaczy z dużą wiedzą merytoryczną z zakresu finansów i bankowości jesteśmy w stanie zagwarantować precyzyjne, dokładne i merytorycznie zgodne tłumaczenia finansowe w wybranym języku docelowym, a każde tłumaczenie w naszym biurze realizujemy zgodnie z określonymi procedurami, gwarantującymi najwyższą jakość tłumaczenia. Do zespołu tłumaczy T&T ACADEMY specjalizujących się w tłumaczeniach finansowych należą wykształceni analitycy finansowi, pracownicy domów maklerskich, TFI, firm audytorskich i konsultingowych, którzy dodatkowo posiadają wykształcenie filologiczne.

Podczas tłumaczenia finansowego uwzględniamy nie tylko zastosowanie języka specjalistycznego ale również dostosowanie formatów liczb, miar, dat występujących w raportach i sprawozdaniach finansowych do obowiązujących norm języka tłumaczenia i lokalizacji tekstu docelowego.
Dzięki takiemu zapleczu jesteśmy oficjalnym i wyłącznym dostawcą usług tłumaczeniowych dla czołowych banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Przykładowy zakres tekstów branży finansowej tłumaczonych przez naszych specjalistów:
Sprawozdania finansowe, Raporty roczne, Raporty półroczne, Raporty kwartalne, Umowy handlowe, Biznesplan, Protokoły ze spotkań rad nadzorczych lub posiedzeń zarządu, Prawo bankowe i finansowe, Analizy finansowe

Biuro tłumaczeń T&T ACADEMY wykonuje tłumaczenia finansowe pisemne w kombinacjach języków:

 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka angielskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka niemieckiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka francuskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka ukraińskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka włoskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka norweskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka czeskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka słowackiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie finansowe pisemne z języka fińskiego na polski i odwrotnie

i wiele innych kombinacji języków europejskich i pozaeuropejskich.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem finansowym pisemnym albo ustnym skontaktuj się z nami i poznaj nasz cennik tłumaczeń finansowych.

Oferta tłumaczeń finansowych