ul. Sarmacka 10D/12, 02-972 Warszawa (Wilanów)
+48 600 172 172

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to tzw. tłumaczenia ustne towarzyszące lub często też nazywane są tłumaczeniem następczym. Tłumaczenie konsekutywne najczęściej stosowane jest podczas oficjalnych spotkań polityków, spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji, prezentacji, przemówień, wywiadów czy konferencji prasowych. Polega to na tym, że prelegent po kilku zdaniach przerywa wypowiedź, aby tłumacz mógł przełożyć jego wypowiedź na język docelowy. Przemowa prelegenta jest celowo podzielona na fragmenty krótsze lub dłuższe. W przypadku dłuższych tłumaczenie zachodzi na podstawie sporządzonych notatek oraz słów kluczy, które tłumacz zapisuje podczas wypowiedzi w języku źródłowym. Taki przekład jest z reguły krótszy od oryginalnego komunikatu, a rola profesjonalnego tłumacza polega na umiejętnym doborze, syntezie i wyrażeniu sensu przekazywanych treści. W niektórych sytuacjach spotkać można tłumaczenie krótszych części wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu. Zadaniem tłumacza jest wtedy jak najwierniejsze oddanie treści. Tego typu tłumaczenie nie jest już jednak konsekutywnym, lecz tłumaczeniem liaison. Generalnie w zależności od potrzeb i charakteru spotkania tłumaczenie może być szczegółowym odtworzeniem lub pewnym skrótem wypowiadanych treści mającym odtworzyć ciąg myślowy prelegenta.

Tłumaczenie konsekutywne jest bardziej czasochłonnym niż symultaniczne, jednak jest bardziej precyzyjne i dokładniej oddaje sens tłumaczonych treści.

Wykonujemy tłumaczenia konsekutywne w kombinacjach języków:

 • tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka ukraińskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka włoskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka norweskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka czeskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka słowackiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie konsekutywne z języka fińskiego na polski i odwrotnie

i wiele innych kombinacji języków europejskich i pozaeuropejskich.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem konsekutywnym skontaktuj się z nami i poznaj nasz cennik tłumaczeń konsekutywnych. Indywidualnie doradzimy i pomożemy w technicznej organizacji tłumaczenia konsekutywnego np. szkolenia czy wykładu.

Oferta tłumaczeń konsekutywnych