Tłumaczenia Konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to tzw. tłumaczenia ustne towarzyszące lub często też nazywane są tłumaczeniem następczym. Tłumaczenie konsekutywne najczęściej stosowane jest podczas oficjalnych spotkań polityków, spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji, prezentacji, przemówień, wywiadów czy konferencji prasowych. Polega to na tym, że prelegent po kilku zdaniach przerywa wypowiedź, aby tłumacz mógł przełożyć jego wypowiedź na język docelowy. Przemowa prelegenta jest celowo podzielona na fragmenty krótsze lub dłuższe. W przypadku dłuższych tłumaczenie zachodzi na podstawie sporządzonych notatek oraz słów kluczy, które tłumacz zapisuje podczas wypowiedzi w języku źródłowym. Taki przekład jest z reguły krótszy od oryginalnego komunikatu, a rola profesjonalnego tłumacza polega na umiejętnym doborze, syntezie i wyrażeniu sensu przekazywanych treści. W niektórych sytuacjach spotkać można tłumaczenie krótszych części wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu. Zadaniem tłumacza jest wtedy jak najwierniejsze oddanie treści. Tego typu tłumaczenie nie jest już jednak konsekutywnym, lecz tłumaczeniem liaison. Generalnie w zależności od potrzeb i charakteru spotkania tłumaczenie może być szczegółowym odtworzeniem lub pewnym skrótem wypowiadanych treści mającym odtworzyć ciąg myślowy prelegenta.

 

Tłumaczenie konsekutywne jest bardziej czasochłonnym niż symultaniczne, jednak jest bardziej precyzyjne i dokładniej oddaje sens tłumaczonych treści.

 

Wykonujemy tłumaczenia konsekutywne w kombinacjach języków:

 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka angielskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka niemieckiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka rosyjskiego na polski i odwrotnieh
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka francuskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka ukraińskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka włoskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka norweskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka czeskiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka słowackiego na polski i odwrotnie
 • tłumaczenie bankowe pisemne z języka fińskiego na polski i odwrotnie

 

i wiele innych kombinacji języków europejskich i pozaeuropejskich.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem konsekutywnym skontaktuj się z nami i poznaj nasz cennik tłumaczeń konsekutywnych. Indywidualnie doradzimy i pomożemy w technicznej organizacji tłumaczenia konsekutywnego np. szkolenia czy wykładu.

Profesjonalne usługi tłumaczeń

tłumaczy z całego świata
lektorów
w całej Polsce
zadowolonych klientów
przetłumaczonych
stron tekstów

Interesują Cię szybkie tłumaczenia?
zapraszamy do kontaktu

 • Siedziba główna TT Academy,
  ul. Sarmacka 10d/12
  02-972 Warszawa